Merkury

Merkury to planeta znajdująca się najbliżej Słońca w układzie słonecznym. Reprezentuje ona komunikację i język. Dzięki stworzeniu języka ludzie nauczyli się rozumowania oraz posługiwania logiką, dlatego planeta ta związana jest również z intelektem, racjonalizmem i pojmowaniem. Specjalnym rodzajem komunikacji są podróże, które również znajdują się w domenie Merkurego.

Merkury przejawia się dając nam potrzebę poznania i zrozumienia. Pcha nas ku badaniu, dociekaniu a także ku dzieleniu się wynikami naszych umysłowych osiągnięć z innymi.

Sposób manifestacji naszych zdolności do komunikacji z drugim człowiekiem, które związane są z Merkurym, zależą jednakże od jego dokładnej pozycji w horoskopie. Różne znaki "zabarwiają" energie Merkurego w różny sposób nadając specyficzne cechy naszemu sposobowi wyrażania się i komunikowania. Jako przykład dwóch zupełnie odmiennych sposobów komunikacji mogą posłużyć skutki przebywania Merkurego w dwóch znakach: w Byku, który jest znakiem żywiołu Ziemi i w Rybach, należących do żywiołu Wody. Merkury w Byku powoduje, że w swoich rozumowaniach i dyskusjach człowiek stąpa mocno po Ziemi. Jest realistą i opiera się na faktach. Gdy dowiaduje się nowych rzeczy porównuje je z tym co poznał wcześniej. Rozwiązuje problemy przy użyciu tego co się wcześniej nauczył. Natomiast człowiek z Merkurym w Rybach najprawdopodobniej będzie wypowiadał się emocjonalnie i elokwentnie. Rozbudzona wyobraźnia odciska u niego widoczny ślad na sposobie mówienia i myślenia. Może też, przy niekorzystnych aspektach, być źródłem roztargnienia i kłopotów z koncentracją.

Nieharmonijne aspekty Merkurego mogą, w zależności od znaku, w którym przebywa i planety, z którą tworzy nieharmonijne aspekty, być źródłem braku logiki, problemów w wysławianiu się, powierzchownością, trudnościami w koncentracji, wybiórczościa czy niechęcią do nowinek.  • Przeczytaj opis znaków rządzonych przez Merkurego, czyli Panny i Bliźniąt.
  • Zobacz również opis planety Wenus.


© Horoskopium | Design by Horoskopium | NGC 1977