Domy horoskopu

Domy

Domy horoskopu to obszary nieba, które reprezentują różne aspekty naszego życia. Poruszają się one na tle gwiazd i mogą pokrywać różne znaki zodiaku. Pokrywanie to oraz planety przebywające w różnych domach pozwalają głębiej poznać siły kształtujące nasze doświadczenia życiowe odpowiadające różnym domom.


Wschód i zachód

Horoskop przedstawia wielki okrąg na niebie zwany ekliptyką, po którym poruszają się Słońce, Księżyc i planety. Okrąg ten przecina w dwóch punktach horyzont. Jeden z tych punktów, zwany Ascendentem, znajduje się na wschodzie, a drugi, zwany Descendentem, znajduje się na zachodzie. Ascendent jest pierwszym punktem pierwszego domu, który znajduje się pod horyzontem. Descendent jest pierwszym punktem siódmego domu, który znajduje się ponad horyzontem.


Szczyt nieba i nadir

Słońce na początku dnia wschodzi, później kieruje się ku górze osiągając największą wysokość nad horyzontem w południe, po czym zaczyna chylić się ku zachodowi. Taki ruch po niebie wykonuje każdy punkt zodiaku, nie tylko ten, w którym właśnie znajduje się Słońce. W momencie, dla którego postawiono horoskop, na przykład moment urodzin dziecka, pewien punkt zodiaku górował niczym Słońce w południe. Punkt ten nazywa się Medium Coeli. Podobnie inny pukt zodiaku, znajdujący się po przeciwnej jego stronie znajdał się daleko po niewidocznej stronie nieba. Nazywamy go Imum Coeli.

Medium Coeli to pierwszy punkt dziesiątego domu, a Imum Coeli to pierwszy początek czwartego domu.


Położenie domów

Domy horoskopu to dwanaście obszarów ekliptyki których położenie zależy od położenia osi horoskopu. Pierwsze trzy domy, I-III, znajdują się pomiędzy punktem wschodu, czyli Ascendentem, a Imum Coeli. Mieszczą się one więc poniżej horyzontu. Kolejne trzy domy, IV-VI, znajdują się pomiędzy punktem Imum Coeli a Descendentem czyli punktem zachodu. Również mieszczą się one więc pod horyzontem. Następne trzy domy, VII-IX, są już powyżej horyzontu pomiędzy Descendentem a Medium Coeli. Ostatnie trzy, X-XII, mieszczą się pomiędzy punktami Medium Coeli i Ascendentem. W tym miejscu koło horoskopu się zamyka.


Znaczenie domów horoskopu

Każdy z domów horoskopu związany jest z pewną sferą doświadczeń ludzkich. Obecność różnych planet w domach oraz tworzone przez nie aspekty, a także znaki zodiaku, na którna domy się nakładają wskazują na potencjały i uwarunkowania każdej z tych stref.


Dom I - ego

Dom pierwszy związany jest z naszą osobowością oraz sposobem w jaki prezentujemy ją naszemu otoczeniu. Związany jest on także z naszą indywidualnością, z tym co w nas wyjątkowe i co określa nas jako odrębną jednostkę. Pierwszy dom horoskopu wpływa też na wygląd zewnętrzny, sposób bycia i reagowania.

Dom II - posiadanie

Dom drugi symbolizuje nasze skłonności do gromadzenia i posiadania. Pozwala stwierdzić czy osoba będzie bardziej skłonna do gromadzenia wiedzy czy dóbr duchowych czy może raczej dóbr materialnych. Pokazuje również w jaki sposób i ku jakim celom wykorzystujemy posiadane przez nas dobra.

Dom III - rozumienie otoczenia

Trzeci dom horoskopu związany jest z komunikacją i naszymi relacjami z otoczeniem. Wskazuje na sposób w jaki komunikujemy się w codziennym życiu. Dom ten reprezentuje również nasze relacje z rodzeństwem oraz wykształcenie.

Dom IV - korzenie

Dom czwarty to dom wskazujący naszą tożsamość, dom rodzinny i pochodzenie. Związany on jest z głębokimi pokładami nieświadomości zbiorowej, która determinuje naszą tożsamość i postawy z nią związane. Pokazuje on również obraz ojca i matki jaki nosimy w sobie i jaki nabyliśmy w dzieciństwie.

Dom V - ekspresja i twórczość

Piąty dom horoskopu to sfera spontanicznych reakcji, tak biologicznego jak i duchowego pochodzenia, które są źródłem naszych twórczych zachowań i zdolności. Związany jest on z miłością, dziećmi, radością życia a także seksualnością i twórczością.

Dom VI - transformacja

Dom szósty pokazuje nas w rutnie codziennego dnia oraz w sytuacjach kryzysowych. Wskazuje również na sposób naszego odnoszenia się do podwładnych bądź ludzi o niższym statusie społecznym. Dom ten wiąże się także z higieną, naszym stosunkiem do własnego ciała oraz zdrowiem.

Dom VII - relacje z innymi

Dom siódmy i jego pozycja w horoskopie reprezentują nasze relacje z innymi ludźmi oraz sposób wchodzenia w partnerskie relacje a także w związku uczuciowe. Rozkład planet w tym domu pozwala stwierdzić jak nawiązujemy związki z innymi oraz jakimi celami sie kierujemy przy ich doborze. Niejednokrotnie ludzie są silnie przyciągani ku osobomw, których horoskopie silnie zaznaczony jest znak zodiaku pokrywający się z ich siódmym domem.

Dom VIII - działanie w grupie

Dom ósmy reprezentuje nas w grupie. Wskazuje na nasze zdolności przywódcze pozwalające zintegrować grupę a także skłonność do poświęceń na rzecz grup. Dom ten związany jest z takimi cechami charakteru jak odpowiedzialność, zaufanie, zdolności przywódcze, charyzma i altriuzm.

Dom IX - poszerzanie horyzontów

Dziewiąty dom horoskopu to dom filozofii, nauki, odkrywania tajemnic, dalekich podróży i wszystkiego co wiąże się z poszerzaniem horyzontów. Wiąże się on z posiadaniem spójnego i zgodnego z rzeczywistością poglądu na świat oraz z filozofią życiową.

Dom X - kariera

Dom dziesiąty to nasze powołanie, kariera i sens życia. Wskazuje on na to jak i ku czemu będziemy chcieli poświęcać swoją energię. Dom ten niejednokrotnie pozwala wskazać wybór profesji i dziedzinę, która da największe szanse samorozwoju i realzacji.

Dom XI - marzenia, wizje i przyjaźń

Dom jedenasty związany jest z naszymi marzeniami i wizjami oraz z tym jak próbujemy je realizować w najbliższym otoczeniu. Reprezentuje on naszą przynależność do stowarzyszeń, naszych bliskich i przyjaciół a także nauczycieli oraz nasze relacje z nimi.

Dom XII - rozwój duchowy

Dom dwunasty horoskopu przedstawia ogólny obraz naszej świadomości. Wskazuje kim jesteśmi i dokąd zmierzamy. Opisuje całość naszego jestestwa w duchowym wymiarze. Wiąże się on także z innymi stanami świadomości, nowym początkiem i odrodzeniem.

Podsumowanie znaczenia domów

Poniżej znajduje się podsumowanie znaczenia domów oraz związanych z nimi planet i znaków zodiaku. Znaczenia podane poniżej są uproszczeniem. Dokładniejsze opisy dostępne są powyżej.

Dom Znaczenie Znak zodiaku Planeta
Dom I świadomość, temperament Baran Mars
Dom II posiadanie,
finanse
Byk Wenus
Dom III otoczenie,
komunikacja
Bliźnięta Merkury
Dom IV dziedziczenie,
pochodzenie
Rak Księżyc
Dom V twórczość,
reprodukcja
Lew Słońce
Dom VI choroby,
kryzysy
Panna Merkury
Dom VII małżeństwo,
związki
Waga Wenus
Dom VIII działanie
w grupie
Skorpion Mars
Pluton
Dom IX podróże,
poznawanie
Strzelec Jowisz
Dom X status,
kariera
Koziorożec Saturn
Dom XI przyjaciele,
nauczyciele
Wodnik Saturn
Uran
Dom XII podświadomość,
uduchowienie
Ryby Jowisz
Neptun

© Horoskopium | Design by Horoskopium | NGC 1977