Żywioły

Dwanaście znaków zodiaku podzielonych jest na cztery żywioły:
Ogien, Ziemia, Powietrze i Woda. Trzy znaki należą do każdego z nich, zgodnie z przedstawioną poniżej tabelką.

Znak Żywioł
Baran Ogień
Byk Ziemia
Bliźnięta Powietrze
Rak Woda
Lew Ogień
Panna Ziemia
Waga Powietrze
Skorpion Woda
Strzelec Ogień
Koziorożec Ziemia
Wodnik Powietrze
Ryby WodaŻywioły w horoskopie

Bardzo ważne w interpretacji horoskopu jest siła manifestacji żywiołów. Zależy ona od tego ile i jakie planety znajdują się w znakach danego żywiołu. Skupienie się większości planet w jednym zywiole sugeruje nadmiar cech z nim związanych i osłabienie cech innych żywiołów. Brak planet w znakach pewnego żywiołu prowadzi natomiast do braku cech związanych z tym żywiołem. Zazwyczaj jednak planet rozkładają się w horoskopie w różnych żywiołach dając nam bogactwo różnych cech i związaną z tym komplikację wnętrza.

Obserwując rozłożenie planet wśród żywiołów w horoskopie można odpowiedzieć na pytnia o to jak silnie zaznaczone jest ego człowieka i jak wiele ma w sobie energii i entuzjazmu (żywioł Ognia), jakie są jego relacje do świata materialnego i czy jest człowiekiem praktycznym (żywioł Ziemi), jak sprawnym i lotnym umysłem dysponuje oraz jak dobrze potrafi komunikować swoje myśli (żywioł Powietrza) i jaka jest jego sfera uczuć i emocji (żywioł Wody).

Przebywanie różnych planet w znakach należących do różnych żywiołów nadaje specyficzny charakter manifestacji każdego z nich ujawniając unikalne cechy osobowości, umysłu i uczuć, które określają człowieka jako jednostkę i w relacji do innych. Przykładowo zupełnie inaczej wygląda sfera uczuć osoby, która ma silnie zaznaczoną planetę Wenus w żywiole Wody od osoby, która ma w tym żywiole planetę Mars. Nie tylko to, które planety znajdują się w znakach określonego żywiołu ma znaczenie. Ważne są również ich aspekty.


Ogień

Ogień to najbardziej dynamiczny z żywiołów. Związany jest z ludzkim ego, entuzjazmem, optymizmem i aktywnością.

Słabe akcentowanie tego żywiołu w horoskopie może skutkować brakiem entuzjazmu, brakiem wiary w siebie i nieufnością oraz słabą siłą przebicia.

Zbyt silna manifestacja żywiołu ognia w horoskopie może być natomiast źródłem nadaktywności, impulsywności i egocentryzmu. Może też prowadzić do nie liczenia się z innymi w swoich działaniach i planach. Ludzie tacy mają jednak zwykle dużo motywacji i dzięki niepohamowanej aktywności zwykle osiągają to co zaplanują. Moga jednakże zbyt szybko "wypalić się".


Ziemia

Ziemia związana jest ze światem materialnym i praktycznością. Jest to żywioł stabilny i najmniej elastyczny. Reprezentuje on rutynę dnia codziennego, schematy, prawa i reguły.

Niedobór ziemi w horoskopie prowadzić może do niedostosowania do świata fizycznego i ignorowania jego ograniczeń. Osoby z niedoborem ziemi często bywają oderwane od rzeczywistości i mogą uciekać ku innym planom egzystencji. Może to prowadzić tak do zagubienia, nałogów, problemów finansowych i zawodowuch jak i do wielkich osiągnięć myśli i ducha związanych z brakiem akceptacji dla fizycznych ograniczeń.

Nadmiar ziemi w horoskopie skutkuje łatwym popadaniem w rutynę i schematycznym sposobem postępowania. Osoby o takim horoskopie niejednokrotnie unikają rzeczy nowych i wolą opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach. Nadmiar ziemi jest źródłem sumienności i regularności co czyni z człowieka bardzo dobrego pracownika i niejednokrotnie pozwala odnieść znaczące sukcesy zawodowe.


Powietrze

Powietrze to żywioł myśli i komunikacji. Związany jest z zdolnościami analitycznymi, logiką, wysławianiem się i językiem.

Zbyt słaba manifestacja tego żywiołu w horoskopie może być źródłem słabego umysłu i trudności w wypowiadaniu się. Ludzie, których horoskop ma słabo akcentowany żywioł ognia często podejmują nieprzemyślane decyzje, mają trudności w zrozumieniu nowych pojęć i poznawaniu nowych ludzi a także w spojrzeniu na siebie i swoje życie z dystansu. Mogą też przejawiać niechęć do osób, które ich zdaniem myślą za dużo.

Z kolei nadmiar żywiołu powietrza może skutkować nadaktywnym umysłem, który choć pełen pomysłów, jest oderwany od rzeczywistości i żadko podejmuje się ich realizacji. Osoby z nadmiarem tego żywiołu obdarzone są sprawnym intelektem i zdolnością do koordynowania pracy różnorodnych ludzi.


Woda

Woda jest żywiołem reprezentującym swoją zmiennością sferę emocjonalną. Związana jest ona także z podświadomością, magią, wyobraźnią, legendami i zdolnościami parapsychicznymi.

Niedobór tego żywiołu może być źródłem braku zaufania do intuicji i ignorowania uczuć. Niejednokrotnie prowadzi to do braku wrażliwości i empatii.

Z kolei nadmiar żywiołu wody znamionuje osoby nadwrażliwe i zmienne. Mają one silnie rozwiniętą wyobraźnię i intuicję, ale zmienność i niestabilność ich charakteru sprawia, że nie można na nich polegać.
  • Poczytaj o podziale znaków zodiaku według jakości.


© Horoskopium | Design by Horoskopium | NGC 1977